Verkiezingsprogramma gepresenteerd

De titel van het verkiezingsprogramma, ‘Dichtbij’, verwijst volgens Bosch naar de korte lijnen in de gemeente tussen inwoners, organisaties, ondernemers en de gemeente. Bosch: “Het is onze ambitie dat alle inwoners de gemeente als dichtbij zullen ervaren, én andersom. Met ‘Dichtbij’ willen we inwoners stimuleren om zaken zelf op te pakken of te organiseren. Daarmee gaan we terug naar de menselijke maat: we kennen elkaar en we helpen elkaar.”

Daarnaast wil de VVD het partnership met bedrijven en organisaties meer inhoud geven o.a. door aansluiting te zoeken bij het internationale keurmerk Citta Slow.


 Ruimte voor vernieuwingen

Voorts wil de VVD de komende jaren flink aan de slag met bottom-up-democratie. Daarin willen we inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en verenigingen uitdagen tot meedenken, meepraten en meedoen. Gewoon dóen, is ons motto. Samen aanpakken, daar houden liberalen van!

Van uit het verkiezingsprogramma zijn 18 speerpunten geformuleerd. Zo wil de VVD haast maken met het verwijderen van asbest op daken en het installeren van zonnepanelen stimuleren. Bosch: “Een mooi voorbeeld dat laat zien dat groen en economie prima samengaan.” 

De VVD pleit ook voor een fietssnelweg tussen Zwolle en Deventer. “Wij spelen hiermee in op een nieuwe trend in de mobiliteit”, zegt Bosch, “waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Daarnaast wil de VVD meer aandacht voor de lokale cultuur en geschiedenis, zoals bijvoorbeeld de IJssellinie bij Olst.”
En ook op het gebied van Recreatie & Toerisme wil de VVD Olst-Wijhe meer investeren.  “Wij willen samen met partners nieuwe impulsen rond de IJssel creëren”, vertelt Bosch. “Een imposante uitkijktoren bij het Informatiecentrum in Den Nul, nieuwe recreatiemogelijkheden bij de haven van Wijhe en het verder uitrollen van het plan ‘Olst, mooier aan de IJssel’ en de dorpen Olst en Wijhe als Hanze Haltes op de kaart zetten.
De lastendruk voor inwoners blijft bij de VVD beheersbaar. “Centraal in ons programma staat een solide financieel beleid”, aldus Bosch. “Dat zijn de kiezers van ons gewend. Daarom is verhoging van de OZB bij ons uit den boze; het eigen huis is geen spaarpot voor de gemeente!


Nieuwe gezichten

Eerder al maakte de VVD Olst-Wijhe de kandidatenlijst voor de verkiezingen bekend. Achter lijsttrekker Anton Bosch staat Hans Olthof uit Olst. Nummers 3, 4 en 5 zijn nieuwe gezichten: Erna ter Haar (Welsum)  Stefan Groote Schaarsberg (Wijhe) en Margriet Wegman (Wesepe). De top-6 wordt gecompleteerd door zittend raadslid Arnold Nijland (Wesepe). De totale VVD-kandidatenlijst bestaat uit 20 personen.