SPEERPUNTEN

VVD OLST-WIJHE – GEWOON DÓEN


OLST-WIJHE DICHTBIJ….

De VVD Olst-Wijhe staat voor een gemeente, waar ruimte is voor initiatief en innovatie, voor zoveel mogelijk eigen keuzes maken en zelfontplooiing. Maar ook een gemeente die dichtbij u staat als dat nodig is!


GROEN & ECONOMIE GAAN SAMEN

- De VVD wil actief aan de slag met energie-neutrale kernen: groen en economie gaan prima hand in hand.

- De VVD wil ruimte en kansen bieden aan agrarische familiebedrijven voor verbreding, zoals recreatie, toerisme of natuurbeheer

- De VVD wil ondernemers meer betrekken bij het participatiebeleid, dat levert kansen en banen op. 

- De VVD steunt de sanering van asbestdaken en het realiseren van zonnepanelen.


RUIMTE VOOR INITIATIEF & INNOVATIE

- De VVD wil initiatieven ondersteunen vanuit een ‘Ja, het kan’-houding, de gemeente is er voor inwoners, niet andersom!

- De VVD wil toekomstbestendige ontmoetingscentra en scholen.

- De VVD wil de realisatie van een imposante uitkijktoren bij het Info Centrum onderzoeken.


EEN VEILIGE LEEFOMGEVING

- De VVD wil de aanleg van een fietssnelweg tussen Deventer en Zwolle.

- De VVD staat voor een veilige leefomgeving met respect voor hulpdiensten.

- De VVD wil een nieuwe Veerweg naar het pontveer Olst-Welsum, bij voorkeur vanaf de nieuw aan te leggen rotonde bij de Meente.


OLST-WIJHE OP DE KAART

- De VVD wil Olst-Wijhe internationaal op de kaart zetten door aansluiting bij het keurmerk ‘Cittaslow’, waardoor de gemeente, lokale bedrijven en organisaties zich kunnen onderscheiden in Salland en Overijssel.

- De VVD wil meer aandacht voor lokale cultuur en geschiedenis, zoals de IJssellinie en wil de dorpen Olst en Wijhe als Hanze Haltes op de kaart zetten.


WIJ ZIJN ER VOOR U

- De VVD wil betaalbare zorgkwaliteit en zorg Dichtbij huis, met waardering voor mantelzorgers.

- De VVD vindt dat werk altijd moet lonen, dus wie werkt houdt méér geld over dan wie een uitkering heeft.

- De VVD wil de OZB niet verhogen, een eigen huis is geen spaarpot voor de gemeente.

- De VVD vindt dat jeugdsport-subsidies gehandhaafd moeten blijven.


GASTVRIJE GEMEENTE

- De VVD wil nieuwe impulsen voor het havengebied in Wijhe stimuleren.

- Olst-Wijhe is een gastvrije gemeente, daarom wil de VVD de toeristenbelasting afschaffen.


WIJ HOUDEN VAN AANPAKKEN, VAN GEWOON DÓEN!

Wilt u wonen in een schone, veilige en groene gemeente waar mensen om elkaar geven, waar de lasten beperkt blijven en waar  we samen zaken voor elkaar krijgen op een heldere, transparante en daadkrachtige manier? Stem dan VVD op 21 maart! www.olst-wijhe.vvd.nl